Condicions d’ús

Condicions d’Ús

Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés i utilització per part de qualsevol usuari de les pàgines que integren el domini web golsolidari.com accessible a l’adreça, propietat de Gol Solidari Andorra, https://www.golsolidari.com , així com els continguts i serveis que s’hi s’inclouen.

Gol Solidari Andorra es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis del web, de les Condicions d’Ús i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració del seu web.

L’usuari accedeix al web sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis tenen com a finalitat exclusiva la difusió d’informació sobre les activitats desenvolupades per Gol Solidari Andorra.

4 Gol Solidari Andorra no garanteix l’absència de virus o d’altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, Gol Solidari Andorra no respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. Gol Solidari Andorra, els seus socis, col·laboradors i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions que puguin tenir els continguts d’ aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través seu. Gol Solidari Andorra, els seus socis, col·laboradors i representants tampoc no poden ser considerats responsables de cap tipus de danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.